Leiders laten hun team groeien door vertrouwen uit te stralen

Actuality
Katrien Fransen en Filip Boen

Wanneer bij een bedrijf de verkoopcijfers dalen of de vooropgestelde winstdoelstellingen niet bereikt worden, dan wordt meestal het management met de vinger gewezen. Dat is ook het geval, en misschien zelfs wel vaker, bij een sportteam. Wanneer een ploeg een aantal wedstrijden op rij verliest, wordt ook daar de oorzaak in de eerste plaats gezocht bij het leiderschap. Krantenkoppen wijzen niet zelden de coach aan als zondebok, en dikwijls is het uiteindelijk ook hij die een gebrek aan prestaties met zijn of haar job moet bekopen. Ook dit jaar staat de teller van trainerswissels in de Belgische eerste voetbalklasse op 7 van de 16 clubs. Maar is de coach altijd de hoofdschuldige? 

Tocilizumab bij reuscelarteriitis en systeemsclerose

Actuality
Heidi Van de Keere

The Lancet brengt de resultaten van twee gerandomiseerde, gecontroleerde fase 2-studies over de effectiviteit van tocilizumab. Een eerste studie, bij reuscelarteriitis, toont de efficaciteit van deze middel aan. De auteurs van de tweede studie, bij systeemsclerose, brengen eveneens hoopgevende resultaten, al wijzen ze erop dat fase 3-onderzoek nodig is alvorens definitieve besluiten te kunnen trekken inzake efficaciteit en veiligheid.

Baricitinib en recidiverende reumatoïde artritis

Actuality
Heidi Van de Keere

Bij patiënten met reumatoïde artritis die onvoldoende reageren op biologics, gaat behandeling met baricitinib in een dosis van 4mg/dag gepaard met een klinische verbetering op 12 weken. Zo suggereert onderzoek gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Spinaalstenose: laminectomie plus fusie?

Actuality
Heidi Van de Keere

The New England Journal of Medicine pakt uit met twee gerandomiseerde en gecontroleerde studies over de aanpak van spinaalstenose. Een eerste studie concludeert dat associëren van fusie aan decompressieheelkunde (laminectomie) bij patiënten met graad 1-spondylolisthesis een bescheiden maar klinisch betekenisvolle winst oplevert in levenskwaliteit. In een tweede studie besluiten de auteurs dat decompressie plus fusie geen betere resultaten geeft dan decompressie alleen bij spinaalstenose met of zonder degeneratieve spondylolisthesis.

Reumatische auto-immuunziekten en kankerrisico

Actuality
Heidi Van de Keere

Een studie in Medicine bevestigt dat auto-immuniteit geassocieerd is met orgaanspecifieke en hematologische maligniteit en levert klinische evidentie voor een verband tussen inflammatie en orgaanspecifieke kankerontwikkeling. Deze bevindingen benadrukken het belang van inflammatie in de carcinogenese.

Chronischevermoeidheidssyndroom: hoger sterfterisico door suïcide

Actuality
Heidi Van de Keere

Een retrospectieve cohortstudie in Engeland en Wales vindt geen hogere totale sterfte in de populatie met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS). Opvallend is wel de substantieel verhoogde sterfte door zelfdoding. Dat schrijft het Britse onderzoeksteam in The Lancet.