Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

Wat te verwachten van chirurgie bij metastasen in het darmbeen?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Het antwoord op deze vraag hangt af van meerdere factoren: de leeftijd, het serumalbuminegehalte voor de interventie, concomitante viscerale metastasen…

Op het eerste gezicht …

Actuality
Dr Philippe Mauclet

De omgekeerde relatie tussen de foetale 25-hydroxyvitamine D-spiegel en de botdichtheid tijdens de kinderjaren lijkt op het eerste gezicht verrassend.

Chronische heuppijn door een goedaardige bottumor

Actuality
Julie Desimpel, Filip M. Vanhoenacker, Magdalena Posadzy, Jan M.L. Bosmans

[Afdeling radiologie, UZ Antwerpen, UAntwerpen. Afdeling radiologie, AZ Sint-Maarten, Duffel-Mechelen. Afdeling radiologie, UZ Gent, UGent. Afdeling radiologie, W. Dega Orthopaedic and Rehabilitation University Hospital, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Poland]

 

In deze bijdrage wordt de beeldvorming van een intracorticaal osteoblastoom van het linkerfemur besproken. Radiografisch onderzoek en CT tonen een osteolytisch letsel met perifere sclerose en corticale expansie. Op MRI is er belangrijk perilaesioneel beenmergoedeem en beperkt wekedelenoedeem. Na contrasttoediening kleurt het letsel sterk en heterogeen aan. Alhoewel de diagnose kan vermoed worden op basis van beeldvorming is een biopsie noodzakelijk om de diagnose te bevestigen.

 

Published ahead of print.

 

Osteoporose en de rol van oestrogenen en androgenen

Actuality
Michaël R. Laurent, Evelien Gielen, Dirk Vanderschueren

[Centrum voor Metabole Botziekten, UZ Leuven. Dienst Geriatrie, UZ Leuven. Dienst Endocrinologie, UZ Leuven. Laboratorium voor Klinische en Experimentele Endocrinologie, KU Leuven]

 

Oestrogenen en androgenen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het musculoskeletale stelsel, het onderhoud ervan tijdens de veroudering en de verschillen hierin tussen mannen en vrouwen. Dat het risico op osteoporose en fracturen dubbel zo hoog ligt bij vrouwen, ligt niet alleen aan de sterke daling in de oestrogeenspiegels na de menopauze, maar ook aan de ontwikkeling van een grotere piekbotmassa bij mannen onder invloed van androgenen. 

 

Published ahead of print. 

De rol van de microbiota in reumatische aandoeningen

Actuality
Céline Mortier, Jens Van Praet, Michael Drennan, Massimo Marzorati, Dirk Elewaut, Tom Van de Wiele

[Laboratorium voor moleculaire immunologie en inflammatie, UZ Gent, Center for Inflammation Research, Vlaams Instituut Biotechnologie, Afdeling nefrologie en infectieziekten, AZ Brugge, Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie, UGent]

 

De menselijke darm huisvest een erg diverse en uitgebreide microbiële gemeenschap, die niet alleen correleert met verschillende gezondheidsprocessen maar deze ook moduleert. Met name ter hoogte van de mucosale oppervlakken speelt zich een intensieve interactie af tussen gastheer en micro-organismen. Een toenemend inzicht in de karak‑teristieke samenstelling en de functionaliteit van de mucosale microbiota heeft aangetoond dat deze een rol speelt in de integriteit van de darmbarrière en het functioneren van ons immuunsysteem. 

 

Published ahead of print