Alcoholisme en sport: kan de ene verslaving (alcoholisme) worden behandeld met een andere (sport)?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Alcohol/lopen, dezelfde strijd? Omdat dezelfde beloningscircuits erbij betrokken zijn, zou sporten een vervanging kunnen zijn voor alcoholverslaving. Maar jammer genoeg niet alleen een vervanging… Ook de euforie van de loper, de runner’s high, is een realiteit waarmee rekening moet worden gehouden. Want die zou een alcoholverslaving net in de hand kunnen werken. Een tweesnijdend zwaard? De mening van prof. Philip Gorwood (Centre de psychiatrie et de neurosciences, Parijs). Prof. Philippe De Witte sprak reeds over mentale weerstand en verslaving tijdens uithoudingssporten in een vorig artikel.

Geneesmiddelen werken niet als patiënten ze niet innemen

Actuality

Slechte therapietrouw is een universeel probleem, ook bij de behandeling van chronische pijn. Dat resulteert uiteraard in een minder goede controle van de pijn. En dat is jammer gezien de bewezen werkzaamheid van de huidige geneesmiddelen.

Communiqué van de firma Pfizer

De diverse comorbiditeiten van bulleus pemfigoïd

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Uit een Deense epidemiologische studie blijkt dat bulleus pemfigoïd vaak gepaard gaat met diverse comorbiditeiten, in het bijzonder met een verhoogd risico op systemische sclerose en overlijden. 

Passief roken als kind, chronische diarree en kans op reumatoïde artritis

Congres
Alex Van Nieuwenhove

Prof. Raphaèle Seror (Parijs) heeft gegevens geanalyseerd uit een prospectief gevolgd cohort van 98.995 vrouwen, dat in 1990 startte, om risicofactoren voor chronische ziekten bij vrouwen in kaart te brengen. Haar aandacht ging uit naar passief roken en chronische diarree.

Cardiovasculaire risico’s en nieuwe aanpak van reumatoïde artritis

Congres
Alex Van Nieuwenhove

Cécile Gaujoux-Viala (Nîmes) heeft een systematische review uitgevoerd van observationele studies die peilden naar de cardiovasculaire risico’s bij patiënten met reumatoïde artritis en controlepersonen.

MRI bij reumatoïde artritis: correlaties met patient-reported outcomes?

Congres
Alex Van Nieuwenhove

De laatste jaren groeit het bewustzijn dat patient-reported outcomes (‘PRO’s’) belangrijk zijn bij de evaluatie van chronische ziekte, omdat die rekening houden met hoe de patiënt zijn ziekteactiviteit aanvoelt. Daniel Glinatsi (Kopenhagen) overliep het nog beperkte onderzoek naar correlaties tussen bevindingen op MRI-scans en scores voor die PRO’s.