De rol van voedingssupplementen in botgezondheid: is er meer dan calcium en vitamine D?

Actuality
Charlotte Verroken, Hans-Georg Zmierczak, Bruno Lapauw

[Dienst endocrinologie, afdeling osteoporose en metabole botziekten, UZ Gent]

 

Naast genetische en biologische factoren speelt de levensstijl een belangrijke rol in de botgezondheid. Zo is over het algemeen bekend dat voldoende lichaamsbeweging en een adequate inname van calcium en vitamine D noodzakelijk zijn voor een gezond skelet. Ook verschillende andere nutriënten, zoals eiwitten, vitaminen en mineralen, spelen echter een rol in de opbouw en het onderhoud van het skelet. Een adequate inname van deze nutriënten dient in de eerste plaats te worden voorzien via een gebalanceerd dieet, en in de algemene populatie lijkt er voorlopig geen plaats te zijn voor het gebruik van voedingssupplementen ter bevordering van de botgezondheid. Wel dient men in bepaalde patiëntgroepen aandachtig te zijn voor mogelijke tekorten, die waar nodig gesubstitueerd moeten worden.

 

Published ahead of print.

Olaratumab suggereert winst in behandeling weke-delensarcoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Bevindingen van een open label, fase 1b-studie en van een gerandomiseerde fase 2-studie suggereren een rol voor olaratumab in de behandeling van weke-delensarcoom. Dat schrijven William Tap en collega’s in The Lancet.

Zenuwletsel als gevolg van een medische behandeling

Actuality

Op zaterdag 22 oktober organiseert de afdeling fysische geneeskunde van het UZ Antwerpen een herfstsymposium gewijd aan zenuwletsels als gevolg van een medische behandeling. Er is aandacht voor epidemiologie, diagnose, therapie, communicatie en juridische gevolgen. Uitleg door prof. Gaëtane Stassijns, die het initiatief ervoor nam.

Systemische sclerose: als het tijd is voor follow-up

Actuality
Interview op vraag van Actelion

Systemische sclerose is een heterogene aandoening die allerhande complicaties kan veroorzaken en op verschillende manieren kan evolueren. Dat roept natuurlijk vragen op over de manier waarop de patiënten het best worden gemonitord. Tekst en uitleg door professor Vanessa Smith en dokter Els Vandecasteele (UZ Gent).

 

Published ahead of print.

Systemische sclerose: pleidooi voor een gestructureerde opvolging

Actuality
Interview uitgevoerd op verzoek van de firma Actelion

Systemische sclerose is een heterogene auto-immuunziekte waarvan de evolutie wisselend is. Opsporing van bepaalde complicaties zoals pulmonale arteriële hypertensie heeft reële prognostische implicaties. Een gesprek met dr. Béatrice André (Sart Tilman) over die complexe, multidisciplinaire opvolging.

 

Published ahead of print.

Tocilizumab bij reuscelarteriitis en systeemsclerose

Actuality
Heidi Van de Keere

The Lancet brengt de resultaten van twee gerandomiseerde, gecontroleerde fase 2-studies over de effectiviteit van tocilizumab. Een eerste studie, bij reuscelarteriitis, toont de efficaciteit van deze middel aan. De auteurs van de tweede studie, bij systeemsclerose, brengen eveneens hoopgevende resultaten, al wijzen ze erop dat fase 3-onderzoek nodig is alvorens definitieve besluiten te kunnen trekken inzake efficaciteit en veiligheid.