Wielrennersletsels: een gesprek met Jan Bonte

Actuality

Naar een gesprek met Jan Bonte, revalidatiearts (Medisch Centrum Maria Middelares (MCMM), Gentbrugge)

 

Begin jaren 90 fietste een groepje artsen uit het Gentse voor het eerst de finale van de Ronde van Vlaanderen. Toen was er nog geen sprake van de Ronde voor wielertoeristen. Hiermee was het startschot gegeven voor een echte klassieker, want de biking doctors bleven, naast hun wekelijkse fietstochtjes, jaarlijks samenkomen om ‘een ronde’ te organiseren en te rijden: een 8-daagse fietsuitstap van 850 à 1.000km met daarin steeds wat pittige beklimmingen. Ze zijn dit jaar al aan de 25e editie toe. De vereniging van fietsende dokters laat zich hierbij graag begeleiden door een ‘fietsendokter’ en logistieke hulpverleners. 

Structurele ziekteprogressie in axiale spondyloartritis

Actuality
Barbara Neerinckx & Rik Lories

[Dienst Reumatologie, UZ Leuven; Laboratory of Tissue Homeostasis and Disease, Skeletal Biology and Engineering Research Center, KU Leuven]

 

Progressieve ankylose is een gevreesd gevolg van lang bestaande axiale spondyloartritis. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige inzichten in het effect van de therapieënen in de moleculaire signaalwegen die betrokken zijn in dit proces. We stellen ook een nieuw theoretisch concept voor dat de verschillende inzichten met elkaar probeert te verbinden. Follow-updata van studies die langetermijneffecten van strategieën gericht tegen tumor necrosis factor evalueren, suggereren dat succesvolle controle van inflammatie de radiografische ziekteprogressie zou kunnen afremmen bij patiënten met axiale spondyloartritis.

Krachtsverlies in de onderarm na een basketbalmatch

Actuality

[Michel Lavaerts (Dienst Radiologie, UZ Leuven & Dienst Radiologie, AZ Sint-Lucas Gent), Adelard De Backer (Dienst Radiologie, AZ Sint-Lucas Gent), Filip M. Vanhoenacker (Dienst Radiologie, AZ Sint-Maarten, Duffel-Mechelen & Dienst Radiologie, UZ Antwerpen]

 

Het posterior interosseus syndroom is een compressieve neuropathie van de nervus interosseus posterior. Dit resulteert in een aantasting van de motorische bezenuwing van de extensoren van de onderarm. De patiënt ervaart spierzwakte bij extensie en bij supinatie tegen weerstand van de pols. Alhoewel beeldvorming door magnetische resonantie meestal niet nodig is voor het stellen van de diagnose, is deze techniek heel nuttig voor het aantonen van de locatie, de uitgebreidheid en de oorzaak van de compressie, vooral wanneer heelkunde als behandeling wordt overwogen.

 

Published ahead of print

Als er uveïtis in het spel is

Actuality
Philippe Mauclet

Onderzoekers hebben een studie uitgevoerd naar de doeltreffendheid en tolerantie van adalimumab bij uveïtis die gepaard gaat met juveniele idiopathische artritis.    

De diverse comorbiditeiten van bulleus pemfigoïd

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Uit een Deense epidemiologische studie blijkt dat bulleus pemfigoïd vaak gepaard gaat met diverse comorbiditeiten, in het bijzonder met een verhoogd risico op systemische sclerose en overlijden. 

Bevindingen van de ESOS-studie

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

De ESOS-studie is een observationele, prospectieve studie die 4 behandelingen heeft vergeleken bij patiënten met een diffuse cutane systemische sclerose in een vroeg stadium: methotrexaat, mycofenolaat mofetil, cyclofosfamide en geen immunosuppressieve behandeling.