Connexine-hemikanalen als doelwitten bij de aanpak van botmetastasen bij borstkanker

Actuality
Catheleyne D’hondt, Geert Bultynck

[Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Signaaltransductie, Departement voor Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde, Leuvens Kankerinstituut, KU Leuven, Campus Gasthuisberg O/N-I]

 

Uitzaaiingen van kankercellen naar gezonde weefsels, zoals de botten, zijn veelvoorkomend en levensbedreigend bij verschillende agressieve kankers, zoals borstkankers. Recent onderzoek in osteocyten heeft echter aangetoond dat de connexine 43 (Cx43)-hemikanalen, als endogene ionenkanalen van de connexine-familie, zich gedragen als antimetastatische factoren door afgifte van adenosinetrifosfaat (ATP) in het extracellulaire milieu. Deze kanalen blijken een belangrijke rol te vervullen in de reeds bekende antimetastische werking van bisfosfonaten. Deze geneesmiddelen worden ingezet bij de behandeling van osteoporose en andere botaandoeningen en worden gebruikt als adjuvante therapie bij de behandeling van borstkankers. Deze medicijnen kunnen de opening van de Cx43-hemikanalen en zo de afgifte van ATP bevorderen. Bovendien kunnen de Cx43-hemikanalen ook geactiveerd worden door fysiologische factoren, zoals mechanische stimuli die voorkomen bij beweging. Endogene Cx43-hemikanalen vormen in osteocyten dus een belangrijk therapeutisch doelwit bij het verhinderen van botmetastasen.

 

Published ahead of print.

Cross-overstudies

Actuality
Justine Slomian, prof. Olivier Bruyère ((Eenheid Methodologische Ondersteuning in de Epidemiologie en de Biostatistiek, CHU Sart Tilman, ULg)

In deze nieuwe aflevering van onze epidemio-statistische reeks nemen we een bijzonder studieopzet onder de loep: de cross-overstudie. Hierin krijgen de patiënten verschillende behandelingsmodaliteiten na elkaar die dan kunnen worden vergeleken.

Kan kraakbeenkweek uit neuschondrocyten gewrichtskraakbeen herstellen?

Actuality
Heidi Van de Keere

Hyalienachtig kraakbeenweefsel dat werd gekweekt uit autologe neuskraakbeencellen zijn klinisch bruikbaar voor herstel van gewrichtskraakbeendefecten in de knie. Zo suggereert een observationele, voor het eerst bij mensen uitgevoerde studie.

Effect van DMARD op medicatieoverlevingsduur van anti-TNF bij spondyloartritis

Actuality
Heidi Van de Keere

Combineren met een klassieke synthetische DMARD verlengt de medicatieoverlevingstermijn van een TNF-remmer niet bij patiënten met spondyloartritis (SpA) in de klinische praktijk. Dit suggereert dat er op dit vlak geen extra voordeel is van gelijktijdig gebruik van deze medicijnen in deze populatie, aldus Alexandre Sepriano en collega’s in Arthritis & Rheumatology.

Hallux rigidus: steunzool of afrollende schoenzool?

Actuality
Heidi Van de Keere

Een geschikte steunzool blijkt een vergelijkbaar effect te hebben als schoeisel met een afrollende zool op de pijn bij personen met hallux rigidus. Toch zouden steunzolen de voorkeur genieten vanwege de grotere ‘therapietrouw’. Dat besluiten Hylton Menz en collega’s uit een gerandomiseerde studie in Arthritis Care & Research.

Kinesitherapie in vroege revalidatie na acuut enkelletsel?

Actuality
Heidi Van de Keere

In een algemene patiëntenpopulatie die zich in het ziekenhuis aanmeldt voor een eenvoudig enkelletsel blijkt toevoegen van kinesitherapie aan de klassieke zorg in de vroege revalidatiefase geen klinische meerwaarde te bieden. Dat besluiten Robert Brison en collega’s uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie waarvan the BMJ de resultaten publiceerde.